«Тұңғыш Президент және тәуелсіз Қазақстанның одан әрі дамуы» ғылыми бағдарламасы

№1-жоба «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті және тәуелсіз мемлекеттілікті қалпына келтіру»

Аталған жобаның мақсаты – жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанның егемендігін нығайтудағы, тәуелсіз мемлекеттілігін қалпына келтіру мен оны орнықтырудағы Н.Ә. Назарбаевтың рөлін зерттеп, көрсете білу.

     Жоба мынадай міндеттерді шешуге бағытталады:
1.  Тәуелсіз мемлекеттілікті қалпына келтіру мен нығайту жылдарындағы, республиканың жаңа мыңжылдықтағы одан әрі дамуындағы Қазақстан Республикасы ішкі саясатының негізгі бағыттарын зерттеу;
2.   Қазақстан Республикасындағы қоғамдық-саяси үдерістердің негізгі үрдістерін анықтау;
3.   Осы үдерістердегі Н.Ә. Назарбаевтың тарихи рөліне талдау жасау және насихаттау.

№2-жоба «Ұлтаралық және конфессияаралық келісімді нығайтудағы Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің рөлі»

Жобаның мақсаты – конфессияаралық және ұлтаралық келісімнің қазақстандық тәжірибесін, төзімді және үйлесімді қоғам моделін қалыптастырудағы Тұңғыш Президенттің рөлін зерттеу.

   Жоба мынадай міндеттерді шешуге бағытталады:
1.    Мәдениетаралық және дінаралық пікірлесім мен серіктестіктің қазақстандық тәжірибесін зерттеу;
2.    Этностар арасындағы өзара қарым-қатынастың үйлесіміне бағытталыпн жүргізіліп отырған саясаттың тиімділігіне ықпал ететін негізгі факторларды анықтау.

№3-жоба «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті және елдің сыртқы саяси стратегиясын қалыптастыру»

    Аталған жобаның мақсаты Қазақстан Республикасының көп векторлы саясатының стратегиясын қалыптастырудағы Мемлекет басшысының рөлі мен оның сыртқы саяси беделінің нығаюын зерттеу мен көрсету. 

   Жоба мынадай міндеттерді шешуге бағытталады:
1.     Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты мен халықаралық қатынастарының қалыптасуы мен дамуы кезеңдерін, еліміздің сыртқы саяси стратегиясын құрудағы Мемлекет басшысының тарихи рөлін зерттеу;
2.     Еліміздің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде жүйелі шаралар қабылдаудағы Мемлекет басшысының негізгі идеяларына талдау жасау,
3.     Қазақстан Республикасының жаһандану жағдайындағы тарихи рөлі мен орнын ашып көрсету.

№4-жоба «Әлем Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н. Ә. Назарбаев туралы»

 Бұл жобаның мақсаты – Қазақстан Республикасының Президенті   Н.Ә. Назарбаевтың көп қырлы қызметіне қатысты әлемдік қоғамдастықтың көзқарасын зерттеп, көрсету.

   Жоба мынадай міндеттерді шешуге бағытталады:
1.     Қазақстан Республикасының Президентінің халықаралық аренадағы қызметіне әлемдік және отандық қоғамдастықтың көзқарасын зерттеу;
2.     Әлемдік қоғамдастықтың Мемлекет басшысының ықпалдастыру бастамаларына қарым-қатынасына талдау жасау;
3.     Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың қызметі туралы шетелдік БАҚ-тарда жарияланған материалдарды іріктеу.

№5-жоба «Отбасында, мектепте және басқа әлеуметтік институттарда лидерлік қасиеттердің қалыптасуы»

Ғылыми жобаның мақсаты – тұлғаның лидерлік қасиеттерінің қалыптасуындағы отбасының, мектептің және басқа әлеуметтік институттардың рөлін анықтау.

   Жоба мынадай міндеттерді шешуге бағытталады:
1. Педагогикалық, әлеуметтік, тарихи және саяси зерттеулер жүргізу, ғылыми-зерттеу экспедициялар жасау, өткен жылдардың әлеуметтік деректеріне талдау жасау, Президент имиджі бойынша республикалық сауалдама жүргізу,

2. Шеберлік сыныптарын, ашық сабақтар, дәрістер, семинарлар, дөңгелек үстелдер мен конференциялар өткізу, «Отбасында, мектепте және басқа әлеуметтік институттарда лидерлік қасиеттерді қалыптастыру жағдайлары» тақырыбында ғылыми-тәжірибелік семинарлар ұйымдастырып, өткізу.