Ғылыми-білім беру бағдарламасы

«Елбасы мұрасы: жасампаз-шығармашыл идеялар мен стратегиялық бастамалар» ғылыми-білім беру бағдарламасы

Елбасы кітапханасының ғылыми-педагогикалық қызметі 7 жобадан тұратын  «Елбасы мұрасы: жасампаз-шығармашыл идеялар мен стратегиялық бастамалар» атты ғылыми-білім беру бағдарламасын іске асыру арқылы жүзеге асырылады:

1. «Рухани жаңғыру: дәстүрлер мен инновациялар» ғылыми-білім беру жобасы;

2. «Атамекен» ғылыми-білім беру жобасы;

3. «Қазақстан жолы: бағындырылған белестер мен жаңғыру жолымен» халықаралық ғылыми-білім беру жобасы;

4. «Болашаққа жол өзіңнен басталады» семинар-тренингі;

5. «Астанатану» элективный курсы;

6. «Елбасытану» элективный курсы;

7. «Ұлы Дала тарландары» жобасы.

 «Рухани жаңғыру: дәстүрлер мен инновациялар» ғылыми-білім беру жобасы

Жобаның мақсаты – Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың ата-бабамыздан қалған дәстүрді сақтай отырып, жаңашылдыққа ұмтылу арқылы жалпыұлттық патриотизмді қалыптастыру жолындағы бастамаларын насихаттау.

Міндеттері:

1. Педагогикалық, әлеуметтік, тарихи, саяси зерттеулер және социологиялық салыстырмалы талдау жасау.

2.  Әдістемелік жинақтар, ғылыми-техникалық материалдар, мақалалар және т.б. баспа өнімдерін басып шығару.

3.  Шеберлік сабақтарын, тренингтер, музейлік ашық сабақтар, дәрістер, дөңгелек үстелдер, ғылыми-практикалық семинарлар мен конференциялар өткізу.

 «Атамекен» ғылыми-білім беру жобасы

Жобаның мақсаты – балалардың өз Отанына сүйіспеншілігін қалыптастыру, патриоттық сезімге тәрбиелеу. Балалардың дербес ойлау, шешім қабылдау, жауап іздеу, жоспарлау, нәтижесін көре білу және басқа адамдармен әріптестік орнатуды үйренуіне ықпал ету.

Міндеттері:

Музейдің ықпал ету кеңістігін кеңейту;
интеллектуалдық және әлеуметтік шығармашылыққа қабілетті мектеп жасына дейінгі баланың Қазақстан Республикасының азаматы және патриоты ретінде қалыптасуына, дамуына және өзін өзі көрсете алуына жағдай жасау;
Өскелең ұрпақтың жауапкершілігі мен әлеуметтік құзыреттілігін арттыру;
Азаматшылыққа, патриотизмге, адамның құқығы мен бостандығын, мемлекеттік рәміздерді, ұлттық дәстүрлерді құрметтеуге тәрбиелеу.


«Қазақстан жолы: бағындырылған белестер мен жаңғыру жолымен» халықаралық ғылыми-білім беру жобасы

«Қазақстан жолы: бағындырылған белестер мен жаңғыру жолымен» халықаралық ғылыми-білім беру жобасы Елбасы кітапханасының шетелдік аудиторияға арналған ғылыми-білім беру жобаларын іске асыру аясында жүзеге асырылады.

Жобаның мақсаты – жаңғырудың қпазақстандық моделін және оның халықаралық маңыздылығын кшенді түрде және жан-жақты талдау.

Міндеттері:

Қағидаттары мен мазмұны жағынан Қазақстан халқының рухани ерекшелігі мен дәуірлік технологиялық трендтерге сай түзілген қазақстандық жаңғырудың философиялық-тұжырымдамалық негізін қарастыру әрі сипаттау;
Дағдарыс кезеңінде жаңғыруға бағыттаушы және бағдар беруші  фактор және бейбітшілікті сақтаудың және одан әрі тұрақтандырудың кепілі ретіндегі Қазақстандағы саяси көшбасшылықты институционалдандырудың ерекшеліктерін анықтау;
Қазақстан Республикасы егемендігінің мазмұнын қарастыру және тәуелсіздік стратегиясының құрамдас бөліктерін белгілеу;
Ашық нарықтық экономиканың қалыптасуын, оның құрылымдық-функционалдық негізін және отандық экономиканың халықаралық сауда, қаржы жүйесіне интеграциялану үдерістерін қорытындылау;   
Қазақстандық демократиялық институттардың, ең алдымен заңның үстемдігін, азаматтардың құқықтық қорғалуын, қазақстандық парламентаризм үлгісін, көппартиялылықтың және т.б. қалыптасу және даму үдерісін қарастыру;
Этносаралық және конфессияаралық келісімнің қазақстандық моделінің және оны ұлттық бірліктің озық үлгісі ретінде танымалдандыруды нәтижелі тәжірибесін қорытындылау.


 «Болашаққа жол өзіңнен басталады» семинар-тренингі

Жобаның мақсаты – қазақстандық мемлекеттіліктің негізін қалаған Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың егеменді Қазақстанның табысты дамуындағы жетекші рөлін және қосқан үлесін ғылыми пайымдаудың қорытындыларын танымалдандыру  және жастарға ұлттық құндылықтар рухында патриоттық тәрбие беру, болашақ бәсекеге қабілетті азаматтың жаңа бейнесін қалыптастыру.

Міндеттері:

Елбасы Н.Ә.назарбаевтың бастамалары мен еңбектерін, мемлекет пен қоғамның бағдарламалық құжаттарын түсіндіру және танымалдандыру.
Тәуелсіз мемлекетті қалыптастыру мен нығайту үдерістерін, мемлекеттіліктің қазақстандық үлгісінің дамуын жан-жақты ашып, түсіндіру;
Қазақстандық бірегейлікті одан әрі қалыптастыру және дамыту;
Зерттеу нәтижелеріне барынша қолжетімділікті қамтамасыз ету;
Өскелең ұрпаққа жоғары рухани патриотық тәрбие беру.


«Астанатану» элективті курсы

Мақсаты  – оқушылардың тұлғалық қасиеттерін дамыту, туған жеріне, төл мәдениетке және қазақстанның елордасы – Нұр-Сұлтанға деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу.

Міндеттері:

Оқушыларды дербес тарихи ойлауға, қала мәселелеріне қатысты белсенді, адамгершілік ұстанымын, елорданың тарихы мен қазіргі жағдайына құрметпен қарауға тәрбиелеу;
Патриоттық, азаматтық, туған қаласына деген мақтаныш пен мүйіспеншілік сезімдерін дамыту;
Оқушылардың туған қаласының тарнихы, тұрғындары, экономикасы, даму келешегі, мәдени дәстүрлері туралы білімдер жүйесін игеруін әдістемелік қамтамасыз ету;
Елорданың ерекшелігі мен даму болашағы, оның республиткамыздағы және әлемдегі алатын орны мен рөлін ашып көрсету;
Қалада бағдарлану дағдыларын дамыту;
Оқушылардың өз бетінше зерттеу жұмыстарын жүргізу дағдыларын бекіту.


 «Елбасытану» элективный курсы

Мақсаты – өскелең ұрпаққа Қазақстан Республкиасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың тұлғалық өнегесі арқылы патриоттық тәрбие беру.

Міндеттері:

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың өмірбаяны, саяси қызметінің негізгі сатыларын зерттеп-зерделеу.
Өскелең ұрпақты дербес  тарихи ойлауға тәриелеу, Елбасы Н.Ә.Назарбаевтыңтұлғалық және саяси ұстанымын насихаттау.
Ғылыми-іздестіру экспедицияларының нәтижесінде жиналған материалдарды, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентінің ұстаздары мен үзеңгілестерімен өткізілген кездесулер барысында алынған мәліметтерді жүйелеп-қорытуға бағытталған әртүрлі форматтағы шығармашылық жұмыстар жүргізу.
Іс-шаралар циклын, ішінара мектеп оқушыларының қазақстан Республикасы Тұңғыш президентінің курстастарымен және сыныптастарымен кездесулерін өткізу.


 «Ұлы дала тарландары» жобасы

Жобаның мақсаты – ерен еңбегі, білімі мен дарынының арқасында табысқа жеткен, қазақстанның қалыптасуы мен дамуына белгілі бір үлес қосқан шынайы адамдардың тарихи жолын қалың жұртшылыққа, әсіресе жастар арасында танымалдандыру, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың табысты, батыл, бәсекеге қабілетті, өмірбаяндары өзгелерді ынталандырып, үлгі боларлық жастар үшін мультимедиялық алаңын жасаудағы идеяларын ілгерілендіру.

Міндеті:

«Қазақстанның 100 жаңа есімі» жобасының жеңімпаздарының қатысуымен кездесулер, дөңгелек үстелдер, форумдар ұйымдастыру және өткізу;
«Қазақстанның 100 жаңа есімі» жобасының жеңімпаздары мен танымал жастар көшбасшыларының бейне кездесулерін дайындау және өткізу;
 «Ұлы дала тарландары» жобасын ақапараттық-имидждік ілгерілендіру.